Slide background

Het ondersteunen van organisaties en personen bij hun ontwikkeling door gebruik te maken van mijn kennis, ervaring en intuïtie. Door goed te luisteren af te stemmen en in te voelen ontstaat er richting en transparantie voor de wezenlijk aspecten van de ontwikkeling. Mijn acties zijn gericht om in co-creatie te komen tot gedragen en reële resultaten. Door het aanspreken van intuïtie, passie, intrinsieke motivatie, creativiteit, kennis en ervaring komen mens en organisatie in eigen kracht te staan en er is een basis om zelfstandig te kunnen (door)ontwikkelen.             Vertrouwen, integriteit, verbinding, respect het individu en voor zijn of haar ontwikkelpad, een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij door het in gang zetten en versterken van het ontwikkelproces van mens en organisatie en door mens en organisatie daarbij in eigen kracht zetten en verantwoordelijk te maken voor eigen ontwikkeling.


Omdat zowel mens als organisatie uniek zijn in een complexe steeds veranderende omgeving, vraagt dit om een afgestemde aanpak waarbij op basis van co-creatie wordt gekeken naar welke thema’s het meest relevant zijn voor de ontwikkeling. Vervolgens samen te komen tot een visie m.b.t. dit thema; in de vorm van een door alle relevante stakeholders gedragen wereldbeeld voor de toekomst. Deze visie te vertalen naar concrete doelen, herkenbaar voor alle betrokkenen om tot slot te komen tot het inrichten en verankeren van evaluatieprocessen op basis waarvan betrokkenen zelf verantwoording kunnen nemen voor het monitoren van de voortgang m.b.t. de te realiseren doelen en zelf actie ondernemen.     


NCOI Masterclass Organisatieontwerp & procesinnovatie 2013 – 2013
 • Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties en complexe procesveranderingen;
 • Systeemgerichte ontwerpinvalshoek en organische leer- en ontwikkelbenadering;
 • Koppeling gemaakt tussen bedrijfskundige en organisatiekundige thema;
 • Lerende, veranderingskundige ontwikkelingsthema's.

NCOI Hoger Management voor overheid en non-profit 2010 – 2011
 • Strategische planning voor Overheid en non-profit;
 • De manager als coach;
 • Organisatie en Verandering;
 • Bestuurskundig management.

KMC Groep: Training duurzame gespreksvoering 2011 – 2011
Communicatie vanuit authenticiteit en persoonlijke kracht Gericht op verbinding van wederzijdse kernwaarden met de klant .Vertaler van HZ Leven Lang leren naar behoeften klant.

TNO: Appreciative Inquiry in Auditing 2009 – 2010
Used for auditing Examen Commissies Hogeschool Zeeland

NCOI Post Bachelor Procesmanagement 2009 – 2009
 • Procesverbetering, Sneller en slimmer werken;
 • Procesverbetering en organisatieverandering;
 • Implementatieplanning en daadkrachtig leiderschap bij verbeteroperaties.
 • Organisatie ontwerp en - structuur  -  70%
 • Procesontwerp, -analyse & -optimalisatie  -  85%
 • Projectmanagement & -ondersteuning  -  77%
 • Persoonlijke ontwikkeling & coaching  -  74%
 • Begeleiden veranderprocessen  -  82%

Nimis Healing 2011 – 2012
 • Level I: inwijding, verbind je met het Chi-veld, het Quantum veld, de Universele energie en de zielsgroep.
 • Level II: Tijdens deze module word je op een dieper niveau worden afgestemd de flow van Nimis Healing Methode® energie en kun je de connectie tussen Spirit, ziel, zielsgroep ervaren.
 • Level III: Afstandshealing, meditaties om een diepere ziel verbinding aan te gaan, en je leert om je helende capaciteiten te vergroten en het healingsproces te versnellen.
 • level IV: Ervaren van een diepere verbinding met de helende energie, je Spirit, Ziel en Gidsen en opent de stroom van informatie.
 • Level V: Loslaten van oude patronen
 • Masterclass: Volle kracht van de Nimis Healing Methode® energie

Effectieve Intuïtie: spiritualiteit en sensitiviteit 2002 – 2007

 • Aura en chakra’s lezen en het helen van je eigen energiegebied.
 • Het vergroten van je emotionele intelligentie.
 • Je motivaties t.a.v. je doelstellingen verhelderen. Daadkrachtiger worden en inspiratie opdoen.
 • Vrijer zijn, jezelf beschermen tegen ongewenste invloeden.
 • Bewuster en effectiever communiceren met jezelf en met anderen.
 • Efficiënt omgaan met conflicten.
 • Evenwicht in je aura voor vitaliteit en een optimaal levensritme.
 • Je heden verruimen: de kracht van aanwezig zijn.
 • Doeltreffend je energie kunnen richten.